Livet på IES Krokslätt

Krokslatt - Front of Building
Framsidan av skolan
Krokslatt - Art Room
Bildsalen
Krokslatt - Woodcraft
Träslöjdssalen
Krokslatt - Music Room
Musiksalen