Welcome to Internationella Engelska Skolan Krokslätt

Principal: Ms Desirée Ekendahl

Junior Head: Mr Mirza Krehic

Administrative Manager: Ms Susanne Lekardal

Academic Manager: Ms Michelle Franzén

Från rektorn

Från rektorn

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...