Welcome to Internationella Engelska Skolan Krokslätt

Principal: Mr Carl Waddington

Assistant Principal: Ms Tamyra Telles

School Administrator: Ms Susanne Lekardal

Academic Manager: Ms Ann-Sofie Ask

Från rektorn

Från rektorn

From the Principal

Week 23

We are getting close to the end of year. Our students and staff are working hard and showing real grit to accomplish the final details before the well desevered Summer hoilday. 

This academic year of 2017-2018 has been our strongest ever. Our academic results have improved as well as our overall quality. I am proud to say that we now consider ourselves to be one of Gothenburg´s best compulary schools. 

School Blog

Internationella Engelska skolans undervisande personal

Internationella Engelska Skolan har särskilt tillstånd från Skolinspektionen för var och en av våra 29 grundskolor att kunna bedriva upp till hälften av undervisningen på engelska. I skollagens 2 kap, 17 § ges ett permanent undantag från krav på svensk lärarlegitimation för de lärare med utländsk examen som vi använder för undervisningen på engelska.

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...
  1. Letar du efter SchoolSoft?

    Klicka här för att komma till SchoolSoft och mer på vår Delta sida.