Welcome to Internationella Engelska Skolan Krokslätt

Principal: Mr Carl Waddington

Assistant Principal: Ms Tamyra Telles

School Administrator: Ms Susanne Lekardal

Academic Manager: Ms Ann-Sofie Ask

Från rektorn

Från rektorn

From the Principal

Welcome back!

Dear Students and guardians,

I would like to welcome everyone to IES Krokslätt and the academic year of 2017-2018! We are now in to our second week of school and we are all so inspiried to see our students back again. This is my third start up as principal and I can honestly say that IES Krokslätt is now one of Gothenburg´s best schools. This year we will work hard on becoming even better.

School Blog

Internationella Engelska skolans undervisande personal

Internationella Engelska Skolan har särskilt tillstånd från Skolinspektionen för var och en av våra 29 grundskolor att kunna bedriva upp till hälften av undervisningen på engelska. I skollagens 2 kap, 17 § ges ett permanent undantag från krav på svensk lärarlegitimation för de lärare med utländsk examen som vi använder för undervisningen på engelska.

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...
  1. Letar du efter SchoolSoft?

    Klicka här för att komma till SchoolSoft och mer på vår Delta sida.