Welcome to Internationella Engelska Skolan Krokslätt

Principal: Mr Carl Waddington

Assistant Principal: Ms Tamyra Telles

School Administrator: Ms Susanne Lekardal

Academic Manager: Ms Ann-Sofie Ask

Från rektorn

Från rektorn

From the Principal

Week 4 2018

Dear Students and guardians,

We are now in week 4. Students are working hard to reap their rewards in the different subjects. After analyzing the Christmas grades it's evident that our students our improving their grades. Our ambition has been clear from the start. We want to be the best school in Gothenburg and I must say when it comes to offering our students and teachers a safe and orderly working environment we are already in the top. Regarding the national tests and end of year grades in year level 6 it will be interesting to see where we stand in comparison with other high performing schools in the city.

School Blog

Internationella Engelska skolans undervisande personal

Internationella Engelska Skolan har särskilt tillstånd från Skolinspektionen för var och en av våra 29 grundskolor att kunna bedriva upp till hälften av undervisningen på engelska. I skollagens 2 kap, 17 § ges ett permanent undantag från krav på svensk lärarlegitimation för de lärare med utländsk examen som vi använder för undervisningen på engelska.

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...
  1. Letar du efter SchoolSoft?

    Klicka här för att komma till SchoolSoft och mer på vår Delta sida.