Welcome to Internationella Engelska Skolan Krokslatt

Principal: Mr Carl Waddington

Assistant Principal: Ms Tamyra Telles

School Administrator: Ms Susanne Lekardal

Academic Manager: Ms Ann-Sofie Ask

Från rektorn

Från rektorn

From the Principal

Welcome to IES Krokslatt

My name is Carl Waddington and I am principal at IES Krokslätt. I want to begin by welcoming you all to our new website. It is a pleasure to be the principal at IES Krokslätt. I am fortunate enough to lead a school where teachers can teach and students learn. I am also proud to be part of an organization with continuous change and development in order to provide the best education for our students. The staff and students' dedication to achieving excellence is what makes IES Krokslätt unique.

School Blog

Spring Bazaar

Spring Bazaar 2016

Our annual Spring Bazaar organized by our Parent Teacher Association (PTA) took place on April 24th this year. It is an joint event between IES Krokslätt and IES Johanneberg. 

We had many activities such as: music preformances, games outside, cake competion, book-sale, silent auction, pie-throwing, face painting, toss a coin game, raffel tickets, ninja warrior, exhibitions, quizgames and much more.

There where also two Cafés, International Food Market and a Barbeque outside.

Internationella Engelska skolans undervisande personal

Internationella Engelska Skolan har särskilt tillstånd från Skolinspektionen för var och en av våra 29 grundskolor att kunna bedriva upp till hälften av undervisningen på engelska. I skollagens 2 kap, 17 § ges ett permanent undantag från krav på svensk lärarlegitimation för de lärare med utländsk examen som vi använder för undervisningen på engelska.

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...
  1. Letar du efter SchoolSoft?

    Klicka här för att komma till SchoolSoft och mer på vår Delta sida.