Vår berättelse

School Yard På Internationella Engelska Skolan Krokslätt har elever i årskurs 3-6 möjligheten att bli duktiga på engelska och svenska i en trygg, säker miljö, där lärarna kan undervisa och eleverna kan lära sig. Vi tror att eleverna lär sig bäst i en lugn, akademisk miljö, som vi uppnår genom att följa våra regler på skolan.

Skolan öppnade för årskurs 6-9 i augusti 2010, i nyrenoverade lokaler på Ebbe Lieberathsgatan i Göteborg, med nästan 400 elever. I augusti 2013 öppnade vi även för årskurs 4 och 5, som nu håller till på Ebbe Lieberathsgatan tillsammans med årskurs 6. Årskurs 7-9 flyttade då in i våra nya lokaler i gamla Buråsskolan på Framnäsgatan i Göteborg.

Från och med augusti 2014 blev vi två separata skolor, IES Johanneberg och IES Krokslätt. Vi öppnade då även upp för årkurs 3 på IES Krokslätt.

Våra elever kommer från flera olika kommuner: Göteborg, Härryda, Partille, Alingsås, Mölndal, Kungsback

Internationella Engelska Skolan i Göteborg är en tvåspråkig skola, där hälften av ämnen undervisas på engelska och hälften på svenska. Vi vill att eleverna ska bli riktigt duktiga på båda språken, så att de har möjlighet att arbeta och studera utomlands när de blir äldre. Våra elever är mycket motiverade och vill få mesta möjliga ut av utbildningen.a och Lerum.

Eleverna på våra skolor har välutbildade lärare, från både Sverige och utlandet, som inte bara undervisar i sina ämnen, utan även i personligt ansvar, respekt och de sociala färdigheter de behöver för att uppnå full potential i yrkeslivet.