Teachers

Bild

Engelska

Hemkunskap

Junior Club

Junior School Student Support

Matematik

Teacher, Förstelärare and Head of Department in Mathematics

Moderna språk

Musik

Idrott

Science / NO

Social Science / SO

Swedish & SVA Department

Textileslöjd

Träslöjd