PTA/PSA

PTA- Parent Teacher Association

Parent teacher association (PTA) är den officiella länken mellan vårdnadshavare och skolan och som vårdnadshavare är du automatiskt medlem. PTA berör de delar av verksamheten som är gemensamma för vårdnadshavarna och skolan. PTA är ett forum där rektorer, head of year, elevråd, PTAs styrelse och representanter tillsammans diskuterar utveckling, förändring och arbetar för en positiv utveckling med fokus på eleverna.

PTA främjar även den sociala miljön genom att medverka eller arrangera aktiviteter i samverkan med skolan. Arrangemangen syftar till att elever, vårdnadshavare och skola träffas och lär känna varandra på ett enkelt, inkluderande och prestigelöst sätt.

Ekonomiskt stöd

En frivillig avgift på 80 kronor per familj och skolår används för att finansiera aktiviteter för studenterna. Eventuella ytterligare bidrag välkomnas varmt! Plusgiro 630302-8, Bankgiro 205-7545 eller Swish 070-935 38 60. Bidrag kan vara anonyma om så önskas.

Vill du vara aktiv i PTA? Kontakt oss gärna så berättar vi mer!

Följ PTA på SchoolSoft: iesgothenburgpta@gmail.com och Facebook: IES Gothenburg PTA