Livet på IES Krokslätt

Krokslatt - Front of Building
Framsidan av skolan
Krokslatt - Art Room
Bildsalen
Krokslatt - Woodcraft
Träslöjdssalen

                                                             

Music
Musiksalen
Åk 3 område
Åk 3 klassrum

 

Receptionen